Putin 'phá rào' an ninh, chào hỏi cựu binh

Sau khi thấy vệ sĩ ngăn cản một cựu binh tiếp cận mình, Putin đã đến bắt tay và chào hỏi ông này.

Thế giới Thứ tư, 9/5/2018, 19:37 (GMT+7)