Thầy dạy lái bất lực nhìn học viên Trung Quốc quay tròn xe suốt hai phút

Một học viên ngày 16/6 đạp nhầm chân ga vì quá căng thẳng khiến xe quay vòng hai phút trong sân tập lái tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây.

Thế giới Thứ sáu, 21/6/2019, 10:08 (GMT+7)