Trump nói hớ tại lễ tuyên bố sắc lệnh đánh thuế thép và nhôm

Sau khi một công nhân phát biểu ủng hộ sắc lệnh thuế mới, Tổng thổng Trump cảm ơn và nhỡ mồm nói cha của anh này "ở trên trời". 

Thế giới Thứ sáu, 9/3/2018, 09:06 (GMT+7)