Tượng trăm tuổi của Nhà thờ Đức Bà Paris thoát nạn vì được chuyển đi từ trước

16 bức tượng trên nóc Nhà thờ Đức Bà Paris được chuyển đi ngày 11/4 để phục chế và không bị ngọn lửa làm hư hại.

Thế giới Thứ ba, 16/4/2019, 11:25 (GMT+7)

Loading