Aritz Aduriz dẫm lên chân của Emir Spahic

Trong khi nói chuyện ở giữa sân, Aduriz dẫm lên chân của Spahic. Aduriz sau đó nhận thẻ đỏ

Thể thao Thứ hai, 26/9/2011, 02:27 (GMT+7)