Ki Sung-yong - Nhat Ban 0-1 Han Quoc

Thể thao Thứ tư, 26/1/2011, 01:21 (GMT+7)