Xe truyền hình húc ngã cua-rơ ở chặng 9 Tour de France 2011

Thể thao Thứ tư, 13/7/2011, 12:58 (GMT+7)