Thiếu củi hỏa táng, New Delhi chặt cây công viên

Ấn ĐộCây trong công viên bị đốn hạ, thân nhân được yêu cầu hỗ trợ dựng giàn thiêu tại New Delhi, khi số người chết vì Covid-19 tiếp tục tăng.

Thế giới Thứ tư, 28/4/2021, 17:32 (GMT+7)