Nhà kính hiện đại 15ha trồng trăm loài hoa ở Ba Lan

Gia đình Ptaszek có 4 đời trồng hoa trong nhà kính, họ dùng 20.000 bóng đèn tạo ánh sáng, bón phân từ xa qua máy tính...

Thời sự Thứ hai, 2/10/2017, 20:00 (GMT+7)