Những dòng nước mắt tiếc thương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Dòng người xếp hàng kéo dài cả cây số bên ngoài cổng nhà 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) để chờ tới lượt viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời sự Thứ hai, 7/10/2013, 00:00 (GMT+7)