Tiểu hành tinh to gấp đôi tháp Burj Khalifa bay qua Trái Đất

Tiểu hành tinh 231937 (2001 FO32) sẽ tiếp cận hành tinh của chúng ta hôm 21/3 ở khoảng cách 1,2 triệu km.

Khoa học Thứ năm, 25/2/2021, 19:00 (GMT+7)