VnExpress
Background Video

Ba cam kết lớn của Thủ tướng trước 2.000 doanh nghiệp tại APEC

Cải cách thể chế, thúc đẩy khởi nghiệp và giảm thuế là 3 định hướng được Thủ tướng nhấn mạnh tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh sáng nay.
Video  11:14 - 7/11/2017
 
 
 Tags

Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam

APEC

APEC Việt Nam

APEC 2017

Thủ tướng

Nguyễn Xuân Phúc

 
vnexpress