VnExpress
Background Video

Kittel nước rút với tốc độ 71,24 km/h khi về nhất ở Tour de France

Cua-rơ của đội Quick-Step thắng chặng 11 khi bung sức hợp lý ở 300 mét cuối.
Các môn khác  07:47 - 13/7/2017
 
 
 Tags

Kitte

Tour de France 2017

 
vnexpress