Bắt cá trê mỏi tay dưới ao cạn nghìn con

Sau khi tát cạn ao ở Bình Quới (TP HCM), cá nằm la liệt trên mặt bùn, người bắt chỉ việc đưa thùng đến nhặt. Nguồn: You Tube Quoc Huy Ha.

Camera bạn đọc Thứ ba, 17/1/2017, 16:44 (GMT+7)