Buồng chuối 202 nải ở Quảng Bình

Cây chuối có buồng dài hơn 2 m và có đến 202 nải, mỗi nải chuối từ 16 trái trở lên, mỗi trái dài khoảng 8 cm. Do quá nặng nên chủ chuối phải làm giá đỡ cho cây. Nguồn: 

Camera bạn đọc Chủ nhật, 19/2/2017, 07:00 (GMT+7)