Cặp nam nữ vào chùa móc trộm tiền

Giả là phật tử đi lễ chùa, bọn trộm dễ dàng đột nhập vào chánh điện móc tiền trong thùng ở bàn thờ. Nguồn: Facebook.

Camera bạn đọc Thứ tư, 5/7/2017, 13:45 (GMT+7)