Hai tên trộm bẻ gương ôtô bỏ chạy trối chết vì còi báo động

Hai tên trộm trèo tường vào sân đến bẻ gương chiếu hậu ôtô bị còi báo động hú inh ỏi. Sau đó, mỗi tên bỏ chạy về một hướng để thoát thân. Nguồn: Facebook

Camera bạn đọc Thứ hai, 26/12/2016, 11:27 (GMT+7)