VnExpress
Background Video

Người đàn ông bắt ong chỉ bằng một điếu thuốc

Bằng cách nhả khói thuốc vào tổ ong, người đàn ông có thể dùng tay bắt cả đàn ong mà không cần dụng cụ bảo vệ.
Camera bạn đọc  15:43 - 17/2/2017
 
 
 Tags

bắt ong

nhả khói

 
vnexpress