Nhóm phượt thủ đánh người vì bị nhắc nẹt pô ầm ỹ

Nhiều người dân ở huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) chạy vào can ngăn pha ẩu đả của nhóm phượt thủ nhưng bất thành. Nguồn: Otofun.

Camera bạn đọc Thứ ba, 21/3/2017, 12:15 (GMT+7)