Nông dân Nhật Bản dùng băng chuyền thu hoạch cam

Người dân Nhật bỏ cam hái được lên băng chuyền trước mặt, cam sẽ tự động được chuyển xuống và đưa vào bao chứa đặt dưới xe. Nguồn: You Tube.

Camera bạn đọc Chủ nhật, 5/2/2017, 15:15 (GMT+7)