Rắn độc há mồm giả chết để đánh lừa người

Video do ông Eric Johnson sống tại bang Texas, Mỹ chia sẻ. Khi Eric đến gần con rắn, nó oặt cổ, miệng há như đã chết. Sau khi Eric bỏ đi, con rắn bình thường trở lại. Nguồn: You Tube.

Camera bạn đọc Thứ bảy, 4/2/2017, 03:00 (GMT+7)