Tiền công đức trải đầy nhà, 20 người ngồi đếm

Hàng chục người, cả già lẫn trẻ ngồi đếm và phân loại mệnh giá tiền công đức ngay tại sân Đền Hệ, Thái Bình. Nhiều người thích thú và ủng hộ cách nhà đền kiểm kê tiền công đức công khai, minh bạch này. Nguồn:Facebook

Camera bạn đọc Thứ tư, 8/2/2017, 13:59 (GMT+7)