Trộm ăn cắp điện thoại nhanh như chớp ở spa

Kẻ gian dựng xe máy trước một spa rồi đi vào trong. Thấy không có người, hắn lại gần quầy tính tiền ăn cắp điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Nguồn: Facebook.

Camera bạn đọc Thứ bảy, 17/12/2016, 06:15 (GMT+7)