Trộm khuân xe ăn cắp qua bậc thềm tẩu thoát

Dắt xe ăn cắp được ra gần cổng, tên trộm một mình gồng người lên bê chiếc xe lên khỏi bậc thềm cao gần một mét tẩu thoát. Nguồn: Facebook.

Camera bạn đọc Thứ ba, 27/12/2016, 08:21 (GMT+7)