Trộm thản nhiên mở tủ ăn cắp 2 điện thoại

Không thấy ai trong tiệm điện thoại, tên trộm rướn người qua quầy hàng mở tủ, thò tay ăn cắp 2 cái điện thoại. Sau đó, hắn đóng tủ lại và bỏ điện thoại vào túi áo rồi mới bỏ đi. Nguồn: You tube.

Camera bạn đọc Thứ tư, 9/11/2016, 08:51 (GMT+7)