Trộm vào sân nhà bẻ gương Mercedes C300

Xế hộp đắt tiền đỗ ngoài sân, chủ nhà không đóng cửa cổng bị tên trộm lẻn vào bẻ mất gương chiếu hậu. Nguồn: Youtube

Camera bạn đọc Thứ tư, 2/11/2016, 11:45 (GMT+7)