5 địa điểm mặt trời không bao giờ lặn

Ở một số vị trí địa lý cụ thể, những nơi gần với cực trái đất sẽ thấy dường như mặt trời không bao giờ lặn.

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ tư, 3/4/2019, 06:00 (GMT+7)