Cầu treo đan bằng cỏ trên vách núi ở Peru

Q’eswachaka là cầu cỏ được người Peru bện bằng tay trên vách núi cao 38m, vào tháng 6 hằng năm cầu được thay mới.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ bảy, 6/4/2019, 06:00 (GMT+7)