Du khách được lấy hoa tulip miễn phí tại Hà Lan

Hơn 200.000 bông trưng bày trong khu vườn rộng 2.500 m2 phục vụ du khách trong ngày quốc khánh hoa tulip tại Hà Lan.

BTV: Thuỳ Ngân

Chuyện đó đây Thứ tư, 23/1/2019, 06:00 (GMT+7)