Hang động Phật giáo lớn nhất thế giới ở Ấn Độ

Năm 1819 một nhóm người Anh trong chuyến săn bắn đã tình cờ phát hiện ra hệ thống hang động Ajanta.

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ sáu, 29/3/2019, 05:00 (GMT+7)