Khách sạn treo trên vách núi 400m tại Peru

Để lên được phòng khách sạn, du khách phải leo bộ 400m và đu cáp treo khi xuống dưới. 

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ năm, 4/4/2019, 05:00 (GMT+7)