Khám phá bảo tàng lịch sử lớn nhất thế giới

Bối cảnh của bộ phim “Đêm ở viện bảo tàng” nổi tiếng chính là ở viện bảo tàng Lịch sử Thiên nhiên tại Washington

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ bảy, 20/4/2019, 05:00 (GMT+7)