Khóa học lặn chuyên nghịêp cho tù nhân California

Các tù nhân tại nhà tù Chino, California được huấn luyện lặn chuyên nghiệp để có thể tìm việc làm và tái hòa nhập với xã hội.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ bảy, 30/3/2019, 18:03 (GMT+7)