Ngân hàng nhựa - nơi đổi rác thành tiền ở Haiti

Ước tính mỗi năm có khoảng 8 triệu tấn rác thải nhựa đổ ra biển. Lượng rác thải nhựa quá lớn sẽ gây tổn thương hệ sinh thái và các loài động vật biển.

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ sáu, 19/4/2019, 06:00 (GMT+7)