Ngôi làng không xe cộ và đường đi tại Hà Lan

Mọi con đường tại ngôi làng Giethoorn, Hà Lan đều được thay thế bằng kênh, hồ. Phương tiện chính tại đây là thuyền bè và xe đạp.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ ba, 2/4/2019, 05:00 (GMT+7)