Người dân treo mình trên vách núi lấy mật ong rừng ở Nepal

Người dân vùng Kathmandu dùng dây thừng treo mình trên vách núi để lấy mật ong rừng, mỗi chuyến đi săn họ thu về hàng trăm lít mật.

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ hai, 29/4/2019, 17:49 (GMT+7)