Người đầu tiên độc hành xuyên Nam Cực

Vượt qua 1.500 km trong 54 ngày, nhà thám hiểm Mỹ O'Brady đã trở thành người đầu tiên độc hành xuyên Nam Cực mà không dùng sự trợ giúp nào.

BTV: Thuỳ Ngân

Chuyện đó đây Thứ tư, 2/1/2019, 13:47 (GMT+7)