Nhụy hoa nghệ tây - gia vị đắt nhất thế giới

Nhụy nghệ tây còn gọi là "vàng đỏ" mỗi kg có giá gần 10.000 USD, mất 170.000 bông hoa tươi để cho ra 1 kg thành phẩm.

BTV: Hoàng Thanh

Chuyện đó đây Thứ ba, 28/5/2019, 05:00 (GMT+7)