Nông trại nuôi gián cho các nhà hàng tại Trung Quốc

Cơ sở nuôi gián của ông Li Bingcai có khoảng 10 triệu con gián phục vụ cho các nhà hàng và sản xuất gián sấy khô cho công ty dược phẩm.

BTV: Thùy Ngân

Chuyện đó đây Thứ ba, 23/4/2019, 05:00 (GMT+7)