'Bảo mẫu' của voi rừng

Hơn 20 tuổi, Phan Phú bỏ gia đình, vào rừng một năm để chăm chú voi lạc mẹ. Ở trung tâm bảo tồn, anh được làm việc theo phương pháp mới: không dùng bạo lực với voi. 

Phong Vinh - Vũ Thịnh

Chuyện núi rừng Chủ nhật, 3/5/2020, 07:00 (GMT+7)