Đời sống của gia đình vượn trong vườn Nam Cát Tiên

Đồng NaiChọn cây cao 30m có tán dày và không bao giờ xuống đất... cũng không đủ để loài vượn đen má vàng trong vườn Nam Cát Tiên thoát khỏi kẻ thù lớn nhất - con người.

Vũ Thịnh - Tuấn Việt

Chuyện núi rừng Thứ hai, 23/9/2019, 00:00 (GMT+7)