VnExpress
Background Video

Chàng trai chế xe điện chạy 30 km/h với bốn triệu đồng

Chiếc xe mà anh Phạm Thành Công ở Tây Ninh làm còn có kèn, đèn ưu tiên, đèn lùi...
Camera bạn đọc  10:24 - 13/8
 
 
 Tags

chàng trai

chế xe điện

bốn triệu

 
vnexpress