VnExpress
Background Video

'Nhặt' trăm con cua trên ruộng nước cạn

Sau cơn mưa, người đàn ông ở Bến Tre cầm xô ra đồng nhặt cua. Chỉ một tiếng, người này đã bắt được hàng trăm con. Video: Youtube Người miền Tây
Camera bạn đọc  15:48 - 14/5
 
 
 Tags

bắt cua đồng

ruộng nươc cạn

miền Tây

trời cho

mưa miền Tây

 
vnexpress