Camera thông minh tự quay theo hiệu lệnh tay

Camera AI có khả năng nhận diện chủ thể trong phạm vi 40m và đọc được hiệu lệnh tay ở khảng cách 20m.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 13/6/2019, 05:00 (GMT+7)