Cầu trượt cứu hộ sơ tán 25 người trong 1 phút

Cầu trượt được sử dụng tại các tòa nhà khi có xảy ra cháy nổ. Thiết bị được thổi phồng chưa đến 6 giây, có thể sơ tán khẩn cấp 25 người trong 1 phút

BTV: Phan Ngân

Cuộc sống 4.0 Thứ năm, 3/1/2019, 05:00 (GMT+7)