Cây đàn thông minh giá 2,5 triệu đồng

Người sử dụng kết nối phần mềm với cây đàn và nhìn theo các nốt nhạc trên thân đàn để đánh theo.

Công Khang

Cuộc sống 4.0 Thứ bảy, 11/8/2018, 07:00 (GMT+7)