Công nghệ gieo mạ, cấy lúa bằng máy móc ở Nhật Bản

Nhật Bản sử dụng máy móc hiện đại trong quá trình sản xuất gạo như máy gieo mạ, cấy lúa, trực thăng phun thuốc trừ sâu...

BTV: Ngân Phan

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 14/4/2019, 05:00 (GMT+7)