Khách sạn đầu tiên ngoài vũ trụ

Khách sạn bay ở độ cao 320 km so với Trái đất có thể chứa được 6 người, dự kiến đón lượt khách đầu tiên vào năm 2022.

BTV: Thùy Ngân

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 27/1/2019, 05:00 (GMT+7)