Kỹ sư miền Tây chế cần phun xếp gọn cho nông dân

Cần phun giúp nông dân tiện lợi hơn trong công việc đồng áng được kỹ sư Nguyễn Hoàng Phi sáng tạo.

Bảo Nguyễn - Thanh Huyền

Cuộc sống 4.0 Chủ nhật, 7/10/2018, 05:00 (GMT+7)