Kỹ sư Việt làm hệ thống thay đổi màu nước thải dưới lòng đất

Hệ thống sử dụng vi sinh để xử lý, biến nước thải thành nước không màu, không mùi, đạt chuẩn nước tưới cây. 

Công Khang

Cuộc sống 4.0 Thứ sáu, 7/9/2018, 09:27 (GMT+7)